Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones

L’ODS 7 ens parla de garantir l’accés universal a serveis d’energia nets, assequibles, fiables i moderns, fet que implica, d’entrada, un compromís amb l’eradicació de la pobresa energètica. En el context de la lluita contra el canvi climàtic, això ha d’anar acompanyat, necessàriament, d’un ús molt més eficient de l’energia i d’un creixement exponencial de la generació d’energies netes i renovables a la ciutat, fins a esdevenir majoritàries en la suma total de l’energia primària utilitzada.

Qué es la energía? - Foro Nuclear