La pandèmia ha agreujat la desigualtat entre homes i dones en investigació i docència.

La pandèmia de Covid-19 ha agreujat encara més la desigualtat de gènere en el sistema de coneixement de Catalunya. La raó és que des de l’inici de l’emergència sanitària les dones estan assumint la major part de la càrrega del treball no retributiu.

Així ho denuncia la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya -un òrgan adscrit a la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixem- en un manifest fet públic amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març.

El manifest assenyala que els confinaments, el teletreball, la docència i l’aprenentatge virtual han provocat un augment de les desigualtats entre homes i dones. L’assumpció de tasques domèstiques ha augmentat sobretot per a les dones, com es desprèn d’una enquesta sobre els usos del temps i el confinament del CEO (Centre d’Estudis d’Opinió).

Segons aquesta enquesta, el 64,2% de les persones que manifesten ocupar-se de les responsabilitats escolars de les criatures són dones.

El manifest afirma que amb la crisi sanitària s’han allargat de forma considerable les jornades laborals de les dones. Això ha provocat una disminució de la seva productivitat en la carrera professional:

Una investigadora en el laboratori prenent una mostra

Font: 324